8.10.2019. Autor: Željko Marušić

Dobro je znati: Što je i kako funkcionira servo uređaj kočnica?

Smanjuje potrebnu silu na papučici kočnice, podtlakom koji djeluje na membranu i tako olakšava vožnju te povećava sigurnost...

Radi se o uređaju koji smanjuje potrebnu silu na papučici kočnice, podtlakom koji privlači membranu pričvršćenu na motku, jednom stranom spojenom na klip glavnog hidrauličkog cilindra, a drugom na polužni mehanizam papučice. 

Njime se, omjerom krakova, na motki stvara sila veća od sile na papučici, te joj se pridodaje sila membrane. Papučicu je potrebno nagaziti manjom silom, a kočnice bolje 'grizu'.Spoj je paralelan (premda izgleda serijski), pa je moguće kočenje, ali znatno većom silom noge, i ako servo otkaže. 

Kod benzinskog se auta podtlak stvara spajanjem komore serva, cjevčicom, s usisnim kolektorom, a kod dizelaša vakuum-pumpom (radi s neprigušenim usisom). Razlika tlakova između lijeve komore, u kojoj je podtlak, i desne, s atmosferskim tlakom, stvara silu na membrani spojenoj na motku, na koju, polužnim mehanizmom tlači papučica.
Mazda


Gulf

Tembo