11.8.2012. Autor:

KS: KRATICA OD KONJSKA SNAGA

Stara je jedinica za snagu, koja je 1979. službeno zamijenjena kilovatom

KS - kratica od ‘konjska snaga’ - stara je jedinica za snagu, koja je uvođenjem ISO-normi (početkom 1979.) zamijenjena vatom (W), odnosno tisuću puta većim kilovatom (kW). Stare i nove jedinice imaju sljedeći omjer: 1 KS = 0,7355 kW, odnosno 1 kW = 1,35962 KS.

U popularnoj literaturi nastavila se upotrebljavati do danas, jer se udomaćila, pa većina izdavača procjenjuje da bi bilo kontraproduktivno ne koristit je. Druga takva iznimka je u zrakoplovstvu, gdje se često, kao jedinica za dužinu, koristi anglosaksonska jedinica stopa, odnosno foot (1 ft = 0,3048 m).

(žm)