7.12.2015. Autor: Zlatko Novak

BMW Serije 3 (E46): ovo su problemi popularne sportske limuzine

Koji su sve problemi vašeg automobila i kako ih riješiti?

Obuhvaćena vozila

Svi modeli s 2 vrata.

Problem

Vibracije/lupanje iz vratiju pri zatvaranju.

Klikanje iz prozora pri otvaranju ili zatvaranju.

Uzrok

Olabavljene sigurnosne matice mehanizma za otvaranje i zatvaranje prozora.

Popravak

Skinite unutarnju ploču vratiju.

Stavite modificirane sigurnosne matice mehanizma za otvaranje i zatvaranje prozora. Pritegnite sigurnosne matice na 9,5 Nm.

Stavite unutarnju ploču vratiju.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s ksenonskim prednjim svjetlima.

Problem

Greška lijevog ili desnog prednjeg svjetla.

Uzrok

Električne instalacije prednjih svjetala dodiruju poklopac prednjih svjetala i pritišću jedinicu za paljenje prednjih svjetala.

Popravak

Kontrolni modul prednjih svjetala mora biti odspojen od napajanja.

Skinite žarulju prednjih svjetala.

Provjerite je li spaljena baza žarulje prednjeg svjetla i jedinice paljenja prednjih svjetala, ako ima znakova spaljenosti: Stavite modificiranu žarulju i

jedinicu paljenja prednjih svjetala.

Osigurajte električne instalacije prednjih svjetala kako ne bi dodirivale poklopce.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli karavana.

Problem

Greška svjetla registarske tablice.

Zadnja vrata se automatski zaključavaju/otključavaju.

Uzrok

Utjecanje vode u multipriključke komponenti kroz lampicu registarske tablice stvara koroziju.

Popravak

Skinite sklop svjetla registarske tablice.

Provjerite ima li oštećenja na električnim instalacijama i popravite/zamijenite ako je potrebno.

Stavite sklop svjetla registarske tablice.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli sa šipkom za vuču, 09/01-04/02.

Problem

Kontrolna lampica indikatora trepće pri dvostrukoj brzini, nema prikolice.

Kod greške, neispravan pokazivač smjera prikolice, pohranjen u memoriji grešaka.

Uzrok

Greška softvera kontrolnog modula prekidača prednjeg svjetla.

Popravak

Ponovno programirajte kontrolni modul prekidača prednjih svjetala s nadograđenim softverom.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli.

Problem

Kontrolna lampica ESP-a svjetli. Pohranjeni kod greške: 5E43.

Uzrok

Davač kuta upravljača neispravan.

Popravak

Stavite novi davač kuta upravljača.

Izvršite kalibraciju davača kuta upravljača koristeći odgovarajuću dijagnostičku opremu.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s klima-uređajem (AC), →06/01.

Problem

Motor ventilatora klima-uređaja/grijanja ne radi.

Motor ventilatora klima-uređaja/grijanja radi periodično.

Motor ventilatora klima-uređaja/grijanja radi pri konstantnoj brzini iako je brzina ventilatora ručno podešena.

Uzrok

Greška kontrolnog modula ventilatora klima-uređaja/grijanja.

Popravak

Stavite kontrolni modul ventilatora klima-uređaja/grijanja.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli, 02/00-11/00.

Problem

Prednja svjetla moraju biti isključena.

Uključite paljenje, upalit će se kratka prednja svjetla.

Svijetle zadnja svjetla, svjetlo registarske tablice i instrumentalne ploče.

Pohranjeni kod greške.

Uzrok

Neispravan prekidač svjetla.

Popravak

Postavite modificirani prekidač svjetla.

Obrišite greške.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s kodom motora 25 6S 5.

Problem

Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svijetli. Pohranjeni kod greške: 123.

Uzrok

Greška termostata i elementa grijača.

Popravak

Stavite novo kućište i termostat.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s kliznim/pomičnim krovnim prozorom, 1994-04.

Problem

Gubitak automatske funkcije na jedan dodir krovnog prozora.

Uzrok

Odspajanje baterije.

Popravak

Programirajte klizni/pomični krovni prozor.

Uključite paljenje.

Pritisnite i držite prekidač kliznog/pomičnog krovnog prozora u podignutom položaju.

Kada je podignut do maksimuma, držite prekidač pritisnutim još 20 sekundi.

Krovni prozor će se lagano podignuti kako bi označio da je programiranje završeno.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s automatskom regulacijom temperature (ATC), →02/01.

Problem

Isparivač blokiran što smanjuje ili zaustavlja protok zraka u unutrašnjost vozila.

Uzrok

Davač temperature isparivača klima-uređaja.

Popravak

Izvršite dijagnostičku provjeru kako biste potvrdili grešku.

Stavite modificirani davač temperature isparivača klima-uređaja.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s klima-uređajem (AC), →06/01.

Problem

Motor ventilatora klima-uređaja/grijanja ne radi.

Motor ventilatora klima-uređaja/grijanja radi periodično.

Motor ventilatora klima-uređaja/grijanja radi pri konstantnoj brzini iako je brzina ventilatora ručno podešena.

Uzrok

Greška kontrolnog modula ventilatora klima-uređaja/grijanja.

Popravak

Ugradite novi kontrolni modul ventilatora klima-uređaja/grijanja.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s poluautomatskom regulacijom temperature, 07/00-08/01.

Problem

Motori zaklopki klima-uređaja (AC)/grijača ne odgovaraju postavkama klima-uređaja.

Do greške dolazi ako je raspodjela zraka lijevo u istom položaju i paljenje se uključi i isključi nekoliko puta.

Uzrok

Svaki put kada se paljenje isključi i uključi, dolazi do malog pomicanja u motorima zaklopki klima-uređaja/grijača.

Greška softvera u kontrolnom modulu klima-uređaja.

Popravak

Stavite modificirani kontrolni modul klima-uređaja.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli.

Problem

Podrhtavanje spojke, teško ubacivanje u brzinu.

Buka sa mjenjača.

Poluga mjenjača se zaglavila.

Greška ležaja pretvarača okretnog momenta.

Uzrok

Klin(ovi) za poravnanje ne mogu se staviti kada se odvoje mjenjač i motor.

Popravak

Provjerite jesu li postavljeni klinovi za poravnanje i jesu li u dobrom stanju.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli sa GS5-280Z/320Z (C-mjenjač) ili GS5-39DZ (F-mjenjač), 09/97-12/02.

Problem

Teško je prebacivati mjenjač između 3./4./5. i brzine za vožnju unazad.

Ručica mjenjača neće se automatski vračati u početni položaj.

Uzrok

Klin blokade ručice selektora blokiran u ležaju.

Popravak

Skinite mjenjač.

Postavite set za popravak ležaja.

Potrebni specijalni alati BMW br. 23.4.021, 23.4.022, 23.4.023.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s dinamičkom kontrolom stabilnosti (DSC), osim 4x4/M3.

Problem

Trzanje kroz upravljač kada se naglo zakoči.

Upravljač vuče lijevo ili desno kada se pritisnu kočnice.

Uzrok

Prednja osovina preosjetljiva i vibracije se šalju na upravljač.

Popravak

Provjerite i podesite geometriju prednjih kotača.

Provjerite i podesite uzdužni kut rukavca i bočni nagib prednjih kotača.

Provjerite i podesite geometriju stražnjih kotača.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli bez dinamičke kontrole stabilnosti (DSC), osim 4x4/M3.

Problem

Trzanje kroz upravljač kada se naglo zakoči.

Upravljač vuče lijevo ili desno kada se pritisne kočnica.

Uzrok

Prednja osovina preosjetljiva i vibracije se prenose na upravljač.

Istrošeni kuglični zglobovi ručice donjeg ovjesa.

Popravak

Prednji i stražnji kotači moraju biti poravnati.

Odzračite kočnice.

Ako je greška još uvijek prisutna: Stavite modificirane kuglične zglobove na ramena prednjeg donjeg ovjesa.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli bez dinamičke kontrole stabilnosti (DSC), →12/99, osim 330d.

Problem

Trzanje kroz upravljač kada se naglo zakoči.

Upravljač vuče lijevo ili desno kada se pritisnu kočnice.

Uzrok

Prednja osovina preosjetljiva i vibracije se prenose na upravljač.

Popravak

Prednji i stražnji kotači moraju biti poravnati/provjereni.

Otvorite cijevčicu za odzračivanje kočnice, stavite cijev, sakupite kočnu tekućinu.

Lagano pritisnite papučicu kočnice i držite.

Izlijte tekućinu iz spremnika glavnog cilindra kočnica i skinite spremnik.

Odspojite cijev kočnica sa glavnog cilindra kočnica

Stavite ventil ograničivača na glavni cilindar kočnica. Pritezni momenti: 17-19 Nm.

Stavite cijev kočnica na ventil ograničivača. Pritezni momenti: 17-19 Nm.

Odzračite sustav kočnica.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s motorima s 4 cilindra.

Problem

Izostajanje paljenja.

Uzrok

Neispravna bobina(-e).

Popravak

Izvršite dijagnostičku provjeru na bobinama kako biste potvrdili grešku. Zamijenite ako je potrebno.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s bobinom Bremi, →11/02.

Problem

Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svijetli.

Nepravilno paljenje motora.

Gubitak snage.

Uzrok

Neispravna izolacija bobine - samo Bremi.

Popravak

Zadnje četiri znamenke označuju tjedan i godinu proizvodnje

Pristupite memoriji grešaka računala motora (ECM).

Izvršite dijagnostičku provjeru na bobinama kako biste potvrdili grešku.

Postavite modificirane bobine.

Izbrišite kodove grešaka.


Obuhvaćena vozila

Svi model

Problem

Kontrolna lampica ABS-a svijetli. Pohranjeni kod greške: 5E1F.

Uzrok

Neispravan kontrolni modul ABS-a.

Popravak

Izvršite testove komponenti, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminirali druge moguće uzroke.

Ukoliko nije pronađena greška: Zamijenite kontrolni modul ABS-a.


Obuhvaćena vozila

Svi RHD →04/02.

Problem

Zujanje na 1000-1200 o/min.

Uzrok

Toplinska zaštita ispušne grane u kontaktu s okolnim komponentama.

Popravak

Ugradite modificirano brtvilo ispušne grane i dijelove na popisu.

Obuhvaćena vozila

Svi modeli, →07/02.

Problem

Blokirana papučica gasa.

Uzrok

Visoka vanjska temperatura.

Topao zrak iz grijača puše na davač položaja papučice gasa (APP).

Dolazi do ekspanzije u davaču APP.

Popravak

Skinite davač APP.

Provjerite broj ploče adaptera 

Ako ploča adaptera ima slijedeći broj, mora se zamijeniti: Serija 3 - dio br. 6.751.143.Serija 5/Serija 7/Serija 8/X5 (E53) - dio br. 1.165.708.

Stavite modificirani davač APP.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli, →11/98.

Problem

Greška pri startanju.

Motor neće upaliti.

Prikaz stupnja mjenjača (TR) na instrumentalnoj ploči neispravan.

Kontrolna lampica alternatora treperi.

Osigurač br.15 ili br.30 pregorio.

Uzrok

Neispravan prekidač nivoa ulja motora.

Popravak

Zamijenite osigurač (7,5 A).

Pokušajte upaliti motor.

Ako osigurač opet pregori, odspojite prekidač nivoa ulja motora.

Zamijenite osigurač.

Pokušajte upaliti motor.

Ako motor upali, a stupanj mjenjača ima prikaz na instrumentnoj ploči, ugradite novi prekidač nivoa ulja motora.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s mjenjačem S5D 260Z/280Z/310Z/320Z.

Serija 3, M47, →08/01.

Serija 3, M52TU-B28/M54-B30

Serija 3, M47-318d, →03/02.

Serija 5, M47/M54-B25/M54-B28/M54-B30/M54-B35, →03/02.

Serija 7, M51/M52TU-B28/M54-B30/M62-B35, 1995-03.

Z3, S50/S52, →07/00.

Z3, S54, →04/02.

X5, M54-B30, →03/02.

Problem

Tvrdo prebacivanje brzina kada je mjenjač na normalnoj radnoj temperaturi.

Uzrok

Zaporni klin(ovi) blokiran(i).

Popravak

Stavite modificirane zaporne klinove, ležajeve, opruge i brtvene poklopce


Obuhvaćena vozila

Serija 3 (E46), 2000-09/03.

Serija 5 (E39), 1998-03.

Z3 (E36/7), 2000-02.

Z8 (E52), 1999-03.

X5 (E53), 1999-09/03.

Problem

Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svijetli.

Različiti kodovi grešaka povezani s grijanom lambda sondom (HO2S) pohranjeni u memoriji grešaka računala motora (ECM).

Pohranjeni kodovi grešaka, motor M54: P0030, P0036, P0050, P0056, P0134, P0135, P0140, P0141, P0154, P0155, P0160, P0161.

Pohranjeni kodovi grešaka, motor S54/62: P0130, P0134, P0139, P0150, P0154, P0159, P1184, P1185.

Uzrok

Greška softvera računala motora (ECM).

Popravak

Ponovno programirajte računalo motora (ECM) s nadograđenim softverom


Obuhvaćena vozila

Svi modeli sa sekvencijskim mjenjačem, H-SMG GS6-37, →06/04.

Problem

Gašenje motora pri kočenju.

Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) povremeno svijetli.

Mjenjač se prebacuje iz automatskog moda u ručni.

Isključuje se mod sport.

Motor se ne može upaliti, imobilizer ispravan.

Kod greške pohranjen u memoriji grešaka računala motora (ECM): Uplitanje EWS (elektronički imobilizer).

Ako zaključate i otključate vozilo, motor starta.

Uzrok

Neispravan relej mjenjača.

Popravak

Kada stavljate modificirani relej, zamijenite i priključak.

Skinite ploču s relejima

Zamijenite multipriključak releja.

Stavite set za zamjenu releja mjenjača.

Ugradite modificirani relej mjenjača.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s davačem kiše, →01/00.

Problem

1. Brisači vjetrobranskog stakla neprekidno rade.

2. Nemogućnost podešavanja osjetljivosti davača kiše.

3. Davač kiše ne može upravljati brisačima. Operacija je ispravna nakon isključenja i uključenja paljenja.

4. Kašnjenje kada se brisači prebace iz normalne brzine, položaja 2 ili 3 u položaj 1 davača kiše.

5. Brisači se uključe bez razloga kada vozilo iz sjene izađe na svjetlo.

6. Brisači brišu 4-5 puta kada se aktivira davač kiše, zatim se zaustave i davač kiše prestane raditi.

7. Brisači se ne zaustavljaju u položaju 'stop', pomiču se 10-15° i potom se zaustave.

Uzrok

Problemi 1-5: Greška softvera u davaču kiše.

Problemi 6-7: Neispravan dvostruki relej brisača.

Popravak

Pristupite memoriji grešaka davača kiše pomoću dijagnostičke opreme.

Problemi 1, 3, 4, 5: Ako je verzija softvera davača 1.3 ili starija, stavite modificirani davač kiše.

Problem 2: Greška - podešavanje na vjetrobranskom staklu nije moguće - pohranjeno u memoriji grešaka davača kiše, ponovno programirajte davač kiše.

Ako programiranje nije uspjelo, stavite modificirani davač kiše.

Problemi 6, 7: Ako je datum ugradnje dvostrukog releja 379 (10/99) ili stariji, zamijenite modificiranim relejem.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli s dizelskim motorima:motori sa 4 cilindra →09/01, motori sa 6 cilindara →01/01

Problem

Gubitak snage motora pri ubrzanju.

Uzrok

Davač protoka mase zraka (MAF) daje neispravan signal u računalo motora.

Popravak

Izvršite testove komponenti, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ukoliko nije(nisu) nađena(-e) greška(-e): ugradite modificirani davač MAF.

Ponovno programirajte računalo motora (ECM) s modificiranim softverom.


Obuhvaćena vozila

Svi modeli, →03/02.

Problem

Motor zataji pri ubrzanju ili u vožnji pri stalnoj brzini.

Uzrok

Korodirani pinovi između davača tlaka u visokotlačnom vodu goriva (FRP) i multipriključka .

Popravak

Provjerite brizgaljke zbog mogućih grešaka.

Pregledajte jesu li pinovi korodirani u tijelu brizgaljke i priključcima na brizgaljkama. Simptomi su slični.

Protresite multipriključak davača (FRP). Ako se promijeni prazni hod motora: očistite priključke davača FRP pomoću alata u opremi .Ugradite modificirani set davača (FRP).


U suradnji s - Auto elektrika Novak d.o.o. - www.autodata.hr


Gulf

Tembo