28.1.2017. Autor: Željko Marušić

Pogrešni izrazi (24): U sudaru se povećava masa

Često se ispali ovakva glupost...

...kao, tijelu se u sudaru 'desetak puta poveća masa'?! Uh...

A riječ je o nepromjenjivoj vrijednosti (skalaru), u kilogramima (kg), koja, po 2. Newtonovom aksiomu, umnoškom s ubrzanjem, stvara silu (vektor), u njutnima (N).

U sudaru nastaju velike inercijske sile (u njutnima), koje, množenjem mase i nastalog usporenja (negativnog ubrzanja), mogu dosegnuti 10, 20... puta veći iznos od težine (također u njutnima, ne kilogramima!).

Masa (u kilogramima) pritom ostaje nepromijenjena, neovisno o nastalim inercijskim silama (u njutnima), odnosno dinamici sudara. 

Masa je masa, jednaka u svim uvjetima i okolnostima, na Zemlji, Mjesecu, Marsu...
Gulf

Tembo