9.2.2017. Autor: Željko Marušić

Pogrešni izrazi (19): Dvostruka ispušna cijev

Cijev, a u tehničkom smislu vanjski plašt valjka...

...po definiciji je 'jednostruka'. 'Dvostruka' je besmislica, osim ako se ne misli na koaksijalnu cijev dvostruke stijenke (cijevi u cijevi). Najgore je ako se taj izraz koristi za paralelne cijevi, jedne uz drugu, kao u slučaju ispušnog sustava. I izraz 'udvojena ispušna cijev' je pogrešan, jer je riječ o dvije, ne jednoj cijevi.
Gulf

Tembo