11.2.2017. Autor: Željko Marušić

Pogrešni izrazi (25): Plastični branik

...pokrov, nosač..., je pogrešno.

Plastičnost je fizikalno svojstvo, suprotno od elastičnosti, da se tijelo deformirano djelovanjem sile, prestankom njenog djelovanja ne vraća u početni oblik. Metali su uglavnom pod djelovanjem većih sila plastični, a manjih elastični. I čelični je branik plastičan (oštećenja nakon udara), a za branik od polimera treba kazati 'od plastike'.
Gulf

Tembo