22.6.2019. Autor: Ekspertni tim AP

Pravni savjet: Gubitak bonusa zbog tuđe štete

Kako je kupoprodajni ugovor ovjeren nakon nastupa prometne nesreće, auto je zakonski bio u vlasništvu prodavatelja pa se time i tereti njegova polica

Prodao sam auto, ali sam ga prepisao tjedan kasnije. Nažalost, dan prije prijepisa, kupac je skrivio prometnu nesreću (to sam saznao naknadno) te sam izgubio 15 posto bonusa na osiguranje. Zbog toga će mi premija biti oko 1500 kn veća. Kupac ne želi snositi te troškove pa me zanima mogu li se dogovoriti s Hanfom da malus skinu s kupčeve police? O privatnoj tužbi ne razmišljam, jer taj iznos nije vrijedan truda ni sudskih troškova.

Dražen I.

Iznos koji ste izgubili smanjenjem bonusa police osiguranja i kojeg ćete izgubiti sljedećih godina, može vam nadoknaditi jedino kupac, dogovorom ili nakon sudskog postupka, u kojem bi se dokazalo da je automobil stvarno bio u njegovom vlasništvu.

Bonus prati vozača, a ne vozilo, pa premda je vozilo bilo predano u posjed kupcu prije nastupa prometne nesreće, za osiguravatelja je tek ovjerom potpisa na kupoprodajnom ugovoru rizik sa starog vlasnika prešao na novog, odnosno ugovaratelja osiguranja.