24.2.2017. Autor: Ekspertni tim AP

Pravni savjet: Mogu li, pored osiguravatelja, tužiti i krivca za prometnu nesreću?

Možete, osiguravatelj odgovara za štetu osiguranika do limita pokrića naznačenog u polici, a vozač i preko tog limita

Pretrpio sam tešku nesreću, koju je skrivio vozač drugog automobila krajnje bezobzirnom vožnjom. Automobil je uništen, a ja sam zadobio teške ozljede, od kojih ću imati trajne posljedice. Mogu li, pored osiguravatelja, za odštetu tužiti i vozača, krivca za nesreću? 

Ivan K.

Tužbu možete podnijeti i protiv vozača vozila (krivca prometne nesreće) i protiv njegovog osiguravatelja, a oba tuženika odgovaraju solidarno. Osiguravatelj odgovara za štetu osiguranika do limita pokrića naznačenog u polici, a vozač i preko tog limita. 

U svrhu podizanja odštetnog zahtjeva za nematerijalnom štetom (pretrpljene ozljede) nužno je prikupiti svu medicinsku dokumentaciju i potvrdu o umanjenoj radnoj sposobnosti.


Gulf

Tembo