27.8.2019. Autor: Ekspertni tim AP

Pravni savjet: Traktor oštetio kamion, tko plaća odštetu?

Oranica nije javna prometna površina, pa nadoknadu ne možete potraživati od osiguravatelja, nego od vlasnika traktora...

Radi dostave poljoprivrednog sjemena parkirao sam kamion na oranici i na njega je, prilikom manevriranja. naletio traktor. Od koga mogu potraživati nadoknadu štete?

Vladimir S.

Načelno, pravo na naknadu imate od osiguravatelja i vlasnika traktora. No, u konkretnoj situaciji, oranica na kojoj se dogodilo oštećenje, nije javna prometna površina.

Stoga prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama osiguravatelj ne snosi jamstvenu odgovornost za štetu. 

Vlasnik vozila koji je odgovoran za oštećenje vašeg kamiona ne može se pozivati na činjenicu nastanka nezgode izvan javne prometne površine te vam je dužan isplatiti nadoknadu za štetu.