13.4.2017. Autor: Željko Marušić

Problemi s grijanjem kabine nisu povezani s klima uređajem

Treba provjeriti radnu temperaturu motora i količinu zraka koja struji preko radijatora grijača

Jesu li problemi s hlađenjem nužno povezani s klima uređajem. Naime, u proteklim zimskim mjesecima imao sam problema s lošim hlađenjem

Krešimir Z.

Postoje dva preduvjeta za dobro grijanje: odgovarajuća radna temperatura motora i potrebna količina zraka koja struji na radijator grijača. Minimalna temperatura motora, koja osigurava dobro grijanje kabine je 70°C, a kad se motor potpuno zagrije treba biti 85 do 90°C. Temperatura motora može biti preniska zbog neispravnog termostata. 

Ako motor postiže potrebnu temperaturu, uzrok lošeg grijanja može biti u začepljenom filtru kabine, začepljenom otvoru za dobavu zraka i pravilnom radu zaklopki grijača. Hladan se motor na minimumu vrti 1050/min, a kad se zagrije, okretaji mu padaju na 850 do 900/min. Ako nije tako, neispravan je senzor temperature motora (ECT). To nije nužno povezano a klima uređajem. 

Mazda


Gulf

Tembo