15.7.2019. Autor: Željko Marušić

Rezervni kotač ne stavljajte u opticaj, uvijek treba ostati u pričuvi

Ako bi ga ugradili, bolje bi prianjao od bočno-nasuprotnog (više ili manje pohabanog), što je opasno za kočenje, stabilnost i upravljivost, uz rizik zanošenja...

Nekada su svi automobili imali pet jednakih kotača, od kojih je jedan bio rezervni. Danas većina ima ili tanki rezervni ili zamjenski kit za popravak, ali velik je i broj s 'punopravnim' rezervnim kotačem. Treba li ga stavljati u opticaj, kako bi se ujednačilo trošenje svih guma?  

Ne! Jer ako, primjerice, nakon 10.000 km montirate rezervni kotač, sprijeda ili straga, njegovo će prianjanje biti bolje od bočno-nasuprotnog, što je loše za kočenje, stabilnost i upravljivost. 

Nekad je postojala čak uputa sa shemom (strelicama), koja je ukazivala da se rezervni kotač, nakon 5000 km, a najkasnije nakon 10.000 km, montira na prednji lijevi kotač, koji bi išao u pričuvu. Stražnji bi lijevi kotač montirali sprijeda desno, prednji desni bi išao straga desno, a stražnji desni stavljali bismo straga lijevo.

Takva bi shema bi, ponovnom 'rotacijom' guma nakon 5000 do 10.000 km, dovela do ujednačavanja trošenja. Bila su to vremena kad su gume bile tvrđe i nerijetko trajale 60.000 do 80.000 km. Danas, zbog znatno većih performansi i povećane mase vozila te mekše gazne plohe radi boljeg prianjanja, gume traju upola kraće (premda su većih dimenzija).

Stoga se brzo uočava razlika između guma koje su u opticaju i onih koje nisu, pa nije preporučljivo, osim u svrsi za koju je predviđen (gumidefekt) rezervni kotač staviti u pogon. Ali, nakon 10.000 km preporučljivo je zamijeniti položaj prednjih i stražnjih kotača, kako bi se ujednačilo njihovo trošenje (prednje se troše brže, pogotovo na bokovima).

VAŽNO

1. Pri svakoj drugoj kontroli tlaka zraka u gumama na kotačima auta, provjerite i tlak zraka u gumi rezervnog  kotača. Napušite je na 0,1 bar iznad tlaka za puno opterećenje.

2. Nemojte se iznenaditi što je tlak zraka u tankoj rezervnoj gumi propisan na 4 do 5 bara, jer je za uspostavu iste sile prianjanja na manjoj površini potreban veći tlak zraka 

3. Barem jedanput mjesečno provjerite tlak zraka u tankoj rezervnoj gumi i po potrebi je napušite na propisan tlak, uvećan za 0,1 bar.